SASUF Goes Digital: 2020 Edition

  • Datum:
  • Plats: https://sasuf2020.sched.com/
  • Webbsida
  • Arrangör: SASUF
  • Kontaktperson: SASUF UU
  • Konferens

SASUF Goes Digital är det första helt virtuella SASUF-evenemanget, innefattande 53 workshops, varav 10 är ledda och organiserade av studenter. Över 200 forskare och studenter är involverade och representerar en mängd organisationer från Sydafrika och Sverige. Evenemanget är på engelska. Registrering senast 20 november.

SASUF Goes Digital: 2020 Edition will have 53 workshops, 10 of which are organised and led by students. Over 200 researchers and students are involved with the facilitation of the workshops, representing 40 institutions across South Africa and Sweden.

The Opening Ceremony (24 Nov, 09.30 SAST) formally welcomes all participants with supporting remarks and dialogue from researchers, university leadership and Ambassadors from both countries.

Registration is free and open until 20 November. The full schedule and registration can be accessed at https://sasuf2020.sched.com/.

SASUF Goes Digital: 2020 Edition