Tvärvetenskapliga möjligheter, praxis och utmaningar - en seminarieserie, andra seminariet

Tema: Ledarskap i tvärvetenskapliga forskningsmiljöer

Under seminariet kommer vi att diskutera följande teman:

- Finns det specifika utmaningar med att etablera och utveckla grupper med medlemmar från olika disciplinära hemvister?

- Hur kan vetenskapliga ledare skapa plattformar och miljöer som både tillgodoser projektets behov och som samtidigt ser till att medarbetarnas karriärmöjligheter och forskningsinriktningar får ta plats?

Seminariet kommer också att diskutera hur pandemin och övergången till digitala miljöer påverkar akademiskt ledarskap. Seminariet kommer att hållas på svenska om möjligt, annars på engelska. 

About the seminar series

Interdisciplinary possibilities, practices and challenges is an exploratory seminar series. The aim of the seminar series is to expand our collaborative understanding of different aspects of performing interdisciplinary research. The series is meant to be a collectively maintained venue for discussing the practices, challenges, and opportunities with cross-disciplinary research endeavours.

The seminars are open to anyone curios about doing research across disciplinary boundaries. The series have a few recurrent themes,  where you can choose to follow all of the seminars or focus on seminars on a specific theme.

• Practices and skills: seminars designed to discuss various skill-sets and practices specific to working in interdisciplinary contexts. Topics include collaborative writing, seminar cultures, publishing strategies, developing research ideas and grant applications etc.

• Career: seminaries designed for early career researchers who are already working across disciplines or who are interested in initiating interdisciplinary research. Topics include careers paths, challenges in switching disciplines, professional identity and self-imagery etc. 

• Leadership: seminars designed for principal investigators, project leaders and participants in interdisciplinary collaborative projects. Topics include challenges and practices in leading a cross-disciplinary research group, designing and developing group cohesion etc.

Format: Shorter presentations with ample room for discussion. We will during the corona pandemic work with a mixed format with distanced seating in the meeting room and the possibility to participate via zoom. 

Language: Invitations and possible readings will predominately be in English to not exclude researchers who do not speak Swedish. That said, we do recognise the value to also sustain conversations on research in Swedish and will when possible conduct discussions in Swedish.

Registration

Web page

Tvärvetenskapliga möjligheter, praxis och utmaningar - en seminarieserie, andra seminariet