Handelsrättsliga seminariet

Professor Oskar Nordström Skans (Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet) inleder seminariet under rubriken: "Förslagen till ny lag om anställningsskydd"

Diskussionspartner: Docent Erik Sjödin (Institutet för social forskning, Stockholms universitet)

Föranmälan krävs via e-post till magnus.strand@fek.uu.se. Zoom-länk sänds vid anmälan.

 

Varmt välkommen!
/Sektor handelsrätt vid Företagsekonomiska institutionen