Lic.seminarium: "Modeling catalysts for a sustainable future: On the importance of dispersion interactions when deciphering molecule-surface interactions."

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Rum Å2005 (Seminariet kommer även att kunna ses via Zoom.)
  • Föreläsare: Ageo Meier de Andrade
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Ageo Meier de Andrade
  • Licentiatseminarium

Ageo Meier de Andrade, Strukturkemi, håller sitt licentiatseminarium med titeln: "Modeling catalysts for a sustainable future: On the importance of dispersion interactions when deciphering molecule-surface interactions."

Opponent: Biplab Sanyal, Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori, Uppsala universitet.

Handledare: Peter Broqvist, Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi, Uppsala universitet.

Seminariet kommer även att kunna följas via Zoom. (Kontakta föreläsaren för att få tillgång till zoom-länken i god tid innan seminariet.)