Matematikseminariet: Penrose-olikheten

  • Datum: –14.00
  • Plats: Zoom 68311241318
  • Föreläsare: Anna Sakovich
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Martin Herschend
  • Seminarium

År 1973 formulerade Penrose en förmodan om att den totala massan av ett universum som innehåller svarta hål måste vara begränsad underifrån av ett visst uttryck i termer av de svarta hålens ytarea. Ett viktigt speciellt fall av denna förmodan kan omformuleras till ett vackert och utmanande problem inom geometri och analys, den så kallade Penroseolikheten. Vi ska diskutera matematiken bakom detta problem samt ett väldigt fascinerade bevis som gavs i slutet på 90-talet av matematikerna Huisken och Ilmanen baserat på ideer som fysikern Geroch publicerade 1977.