Utbildningsdag om prostitution och människohandel

Länsstyrelsen i Västernorrland bjuder in till en digital utbildningsdag om prostitution och människohandel.

Utbildningen kommer att belysa hur läget kring prostitution och människohandel ser ut i norra Sverige och hur våra regionskoordinatorer arbetar med samverkan för att motverka utsatthet. Vi kommer också att få kunskap kring viktiga aspekter kring bemötande och förhållningssätt för att skapa så fruktbara förutsättningar som möjligt för att ge brottsoffer stöd och motverka prostitution och människohandel.

Mer information på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats