Sambandet mellan våld mot djur och våld mot kvinnor och barn

  • Datum: –12.30
  • Plats: Webbsändning
  • Arrangör: Länsstyrelsen Värmland
  • Kontaktperson: Isabel Persson
  • Utbildning

Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en utbildning om sambandet med fokus på familjedjuren till de som möter kvinnor/partner, barn och äldre i sitt yrkesarbete.

Det vi menar gör denna kurs särskilt aktuell är dels att mäns våld mot kvinnor rent generellt ökar under Corona pandemin vilket också sätter ökad press på familjedjuren, dels att det skett en ökning av människor som köper hundar, katter och smådjur.

Föreläsningar och utbildningsdagar hålls av fil.dr. Carin Holmberg och antrozoolog Therese Lilliesköld som har mångårig forskning bakom sig inom området.

Mer information på Länsstyrelsen Värmlands webbplats