Att utreda våld i barnavårdsutredningar

  • Datum:
  • Plats: Webbsändning
  • Arrangör: Länsstyrelsen
  • Kontaktperson: Mariah Andersson
  • Utbildning

Länsstyrelserna i Halland, Kronoberg, Blekinge och Kalmar län bjuder in till en tvådagarsutbildning om att utreda våld i barnavårdsutredningar.

Utbildningen varvar forskning, teori och praktisk erfarenhet om barn som upplever våld i nära relationer; våldets uttryck ur barnets perspektiv, våldets konsekvenser, barns strategier, våld och föräldraskap samt lagstiftning inom området.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till utredande socialsekreterare, metodstödjare, 1:e socialsekreterare, barn- och unga inom kommunal socialtjänst samt familjerättssekreterare.

Deltagarna ska ha grundläggande kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Mer information på Länsstyrelsen Kronobergs webbplats