Circus årliga “Interdisciplinary Garden Party” - torsdag 3 juni - anmälan öppen!

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom
  • Webbsida
  • Arrangör: Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS)
  • Kontaktperson: Ingrid Berg
  • Mottagning

Circus bjuder in till sitt traditionella ”Interdisciplinary Garden Party” för att umgås och delta i olika aktiviteter. Minglet riktar sig till de på Uppsala universitet som är involverade i, eller nyfikna på, tvärgående forskningssamarbeten.

Circus virtuella version av ”Garden Party” består liksom förra året av flera intilliggande platser i en tänkt trädgård. Varje plats har ett eget tema och du kan under tillställningen fritt röra dig mellan dessa. Tänk dig ”loungen” där du kan träffa några av de forskare som är aktiva i forskarnätverk som har stöd från Circus. Tänk dig ”trädgårdstältet” där du får ta del av och medverka i trollerikonster. Tänk dig “bersån” där du kan utbyta observationer om alla dessa akademiska (stereo)typer som vi stöter på i media, i populärkulturen (och på jobbet). Har dessa bilder, och vi, förändrats under pandemin? Du kan, till sist, svepa in i vår egen antikrunda där vi samlas kring de föremål som omger oss i vårt värv. På skrivbordet och annorstädes. Ambitionen är att ge goda möjligheter till att mötas och vara aktiv. Vi kommer att med vanlig post några dagar före träffen skicka lite rekvisita och instruktioner till samtliga anmälda gäster.

Vi hoppas att du vill komma!

Anmälan

Webbsida

Detta evenemang har ett begränsat antal platser eftersom det bygger på utskickad rekvisita. Anmäl dig därför gärna i god tid om du vill vara säker på att få din biljett!

Circus årliga “Interdisciplinary Garden Party” - torsdag 3 juni - anmälan öppen!