Take Off: Why societal impact?

I det här seminariet får du en introduktion till impact och dess olika dimensioner. Vi diskuterar hur förmågan att tydligt beskriva de potentiella långsiktiga effekterna av din forskning, och hur de ska uppnås, kan ge dig ett starkare utgångsläge när du ansöker om finansiering. Anmäl dig senast 13 januari.

Det här är den första delen av två i seminarieserien Take Off som handlar om forskningens genomslag och användning utanför akademin.

Seminarieserien är öppen för doktorander, postdoktorer och forskare från samtliga vetenskapsområden. Samtliga seminarier ges på engelska.

Länk till anmälan samt till mer information om seminariet och seminarieserien i sin helhet.

Vi behöver din anmälan senast 13 januari 2021.

Take Off: Why societal impact?