Take Off: How to create impact in society + planning for impact workshop

Att prata om forskningens genomslag i samhället är en sak men hur går man från ord till handling? Vi guidar dig i en metod, Impact Planning Canvas, som hjälper dig att på ett strukturerat sätt identifiera och beskriva de önskvärda långsiktiga effekterna av dina forskningsresultat.

Det här är det andra och avslutande seminariet i serien Take Off om forskningens genomslag och användning utanför akademin. Seminariet innehåller även en workshopdel där du får möjlighet att testa en impact planning canvas på ditt eget forskningsprojekt med stöd från våra rådgivare.

Seminarieserien är öppen för doktorander, postdoktorer och forskare från samtliga vetenskapsområden. Seminarierna ges på engelska.

Länk till anmälan, mer information om seminariet och seminarieserien i sin helhet.

Vi behöver din anmälan senast 13 januari 2021.

Take Off: How to create impact in society + planning for impact workshop