Book event: Folk & Vilja: Ett försvar av demokratin i vår tid

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Folke Tersman, Professor i filosofi, Uppsala universitet; Torbjörn Tännsjö, Professor emeritus i praktisk filosofi, Stockholms universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala Forum för demokrati, fred och rättvisa
  • Kontaktperson: Olena Markstedt
  • Seminarium

Zoom link: https://uu-se.zoom.us/j/61846372818 

En av världshistoriens viktigaste men också sköraste skapelser – demokratin – är idag hotad, även i stater med lång tradition av folkstyre. Vissa tänkare hänvisar till filterbubblor och sociala medier medan andra pekar på migrationsströmmar och de konflikter och känslor de leder till – med påföljande succéer för politisk populism.

Folke Tersman och Torbjörn Tännsjö, två av landets ledande politiska filosofer, pekar ut helt andra orsaker och lösningar. Under senare år har enorm makt överförts till globala, icke-politiska aktörer, över vilka medborgarnas inflytande i stort sett är obefintligt. Det gör det samtida demokratiföraktet rationellt, och endast om demokratin etableras både på arbetsplatser och på global nivå kommer demokratin på nationell nivå att kunna räddas.

Folk & vilja är en ny historia om demokratins djup, räckvidd och yttersta mening – berättad via tydliga svar på avgörande frågor: Om demokrati har en inbyggd utjämnande effekt, varför är våra demokratier så ojämlika? Demokrati är folkstyre – men vilket är ”folket” som skall styra? Hur ska företag och offentlig verksamhet demokratiseras utan att den grundläggande ägandeformen rubbas? Och hur ska framtidens globala styre se ut för att demokratin inte ska bli en parentes i världshistorien?

Folke Tersman är professor i filosofi vid Uppsala universitet, där han innehar lärostolen i praktisk filosofi, och verksam vid Institutet för framtidsstudier. Tersman är ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien och hans huvudsakliga forskningsintressen är meta-etik och filosofisk metodologi, men har även sysslat med politisk filosofi, bland annat genom att vara ledare för forskningsprojektet ”Gränslös demokrati” (mellan 2004 och 2008) som finansierades av Vetenskapsrådet.

Torbjörn Tännsjö är emeriterad professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och författare till ett fyrtiotal böcker. Han har publicerat sig i moralfilosofi, politisk filosofi och medicinsk etik och är en engagerad deltagare i den offentliga debatten. Tännsjö varit föreståndare för Stockholm Bioethics Centre och även affilierad professor i medicinsk etik vid Karolinska Institutet. Åren 1995–2001 var Tännsjö professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet.

Discussants:

Staffan Ingemar Lindberg är professor at the Department of Political Science at the University of Gothenburg, Principal Investigator, Varieties of Democracy (V-Dem), Wallenberg Academy Fellow. Jag har tidigare publicerat artiklar om bland annat val och demokratisering i Afrika, politisk klientelism, kvinnors representation, partier och valsystem, men även om svenska ungas attityder till demokratin. He has published on topics such as elections and democratization in Africa, political clientelism, women's representation, parties and electoral systems

Hans Agné är professor in Political Science at the Department of Political Science at Stockholm University. His research interests include the value, the boundaries, the institutions, and the causes and effects of democracy, in particular beyond the state but also civil society actors in global governance, promotion of democracy through foreign interventions, and theories and politics of international recognition. His expertise lies in the fields of political theory, comparative politics, international relations and international political economy.

Jonas Hultin Rosenberg är forskare vid Statsvetenskapliga institutionen och vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet. Han disputerade vid samma universitet 2017 och hans forskning är inriktad på demokratiteori, särskilt avseende rösträttsfrågor.

 

Zoom link: https://uu-se.zoom.us/j/61846372818 

 

 

 

 

Book event: Folk & Vilja: Ett försvar av demokratin i vår tid