Högre sem: Elin Åström Rudberg "Competing economic visions and the struggle for entrepreneurship education in Swedish schools in the 1980s"

  • Datum: –15.00
  • Plats: via Zoom
  • Föreläsare: Elin Åström Rudberg, Associerad Forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Anders Ögren
  • Seminarium

Externa deltagare är välkomna att anmäla intresse till kontaktperson för Zoomlänk