Högre sem: Julia Nordblad "Miljöekonomi som politiskt tänkande: Environmental economics vs. ecological economics, 1980–2000"

  • Datum: –15.00
  • Plats: via Zoom
  • Föreläsare: Julia Nordblad, Inst. för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Anders Ögren
  • Seminarium

Externa deltagare är välkomna att anmäla intresse till kontaktperson för Zoomlänk