Högre sem: Jonas Söderqvist - slutseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: via Zoom
  • Föreläsare: Doktorand Jonas Söderqvist
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Anders Ögren
  • Seminarium

Externa deltagare är välkomna att anmäla intresse till kontaktperson för Zoomlänk