Disputation Dave Cheknita

Avhandlingens titel: Genotype and Epigenetic Profiling of Candidate Genes Associated with Early Life Stress and Antisocial Outcomes

Dave Cheknitas disputation i medicinsk vetenskap för avläggande av medicine doktorsexamen

Huvudhandledare: adjungerad professor Kent Nilsson, CKF Västerås

Biträdande handledare: docent Cecilia Åslund, CKF Västerås, professor Sheilagh Hodgins, Université de Montréal, Kanada

Opponent: professor Lars Westberg, Göteborgs universitet

Ordförande: docent Anna Söderpalm Gordh, Göteborgs universitet

Examinator: professor Dan Larhammar

Betygsnämnd: docent Anna Söderpalm Gordh, Göteborgs universitet, docent, universitetslektor Fotis Papadopoulos, docent, forskare Christian Benedict