Öppna samtal i nedstängd tid

  • Datum: –17.30
  • Plats: Zoom (Anmälan till Julie Hansen!)
  • Föreläsare: Seminariet arrangeras och leds av Julie Hansen och Torsten Pettersson
  • Arrangör: Moderna språk och Litteraturvetenskapliga inst.
  • Kontaktperson: Julie Hansen
  • Seminarium

TV-serier – Vad får vi ut av dessa berättelser i flera avsnitt? Blir upplevelsen olika då man ser en i veckan enligt TV-tablån respektive fritt väljer att se många delar i en följd? Har övergången från den analoga till den digitala tidseran ändrat våra tittarvanor? Har de förändrats under pandemin: föredrar vi till exempel andra typer av serier än tidigare?

Inbjudan till alla studenter och anställda vid Uppsala universitet

Öppna samtal i nedstängd tid

I det nuvarande läget kommer campusmöten under överskådlig tid att ersättas av digital undervisning. Därmed försvinner många av de viktiga möjligheter till informella samtal som ett universitet vanligtvis erbjuder. Vi vill göra ett försök att kompensera detta genom att skapa ett nytt digitalt tvärvetenskapligt forum där såväl studenter som universitetsanställda kan samtala förutsättningslöst och utan förhandsläsning, ungefär som under en måltid vid ett lite större bord.

Valet av tema och den exakta utformningen av varje möte återspeglar deltagarnas önskemål. Varje möte har ett tema men detta kan behandlas relativt fritt. Deltagarna kan alltså ”avvika från ämnet” om ett givande spontant samtal utvecklar sig på det sättet.

Hittills har teman varit ”Stora läsupplevelser” och ”Tröst”. Nästa möte blir den 14 januari kl 16.15–17.30 med följande tema:

TV-serier – Vad får vi ut av dessa berättelser i flera avsnitt? Blir upplevelsen olika då man ser en i veckan enligt TV-tablån respektive fritt väljer att se många delar i en följd? Har övergången från den analoga till den digitala tidseran ändrat våra tittarvanor? Har de förändrats under pandemin: föredrar vi till exempel andra typer av serier än tidigare?

Varmt välkomna!

Julie Hansen (Institutionen för moderna språk) &
Torsten Pettersson (Litteraturvetenskapliga institutionen)