Alexander Stagnell, Södertörns högskola

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom (kontakta Mats Rosengren eller Otto Fischer för länk)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Mats Rosengren, Otto Fischer
  • Seminarium

Gästföreläsning (Högre seminariet i retorik)

Alexander Stagnell, Södertörns högskola, presenterar sin forskning