Ingeborg Löfgren: "The Human Condition and the Human Con-Science"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom (kontakta Sharon Rider för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Sharon Rider
  • Seminarium

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi

Ingeborg Löfgren, Dept. of Literature, Uppsala University: "The Human Condition and the Human Con-Science: Community, Imagination and Ethics in Sara Lidman’s Authorship"