Olle Risberg, Folke Tersman och Victor Moberger

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom (kontakta Erik Carlson för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Erik Carlson
  • Seminarium

Gemensamt högre seminarium, Uppsala universitet och Stockholms universitet, i praktisk filosofi

(OBS! Dag och tid.)

Olle Risberg och Folke Tersman, båda Uppsala universitet, och Victor Moberger, Stockholms universitet