Gloria Mähringer: "Social Constructionism in Metaethics”

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom (kontakta Erik Carlson för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Erik Carlson
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Gloria Mähringer, Lunds universitet: "Social Constructionism in Metaethics: Understanding Reasons as Socially Constructed Facts”