Disputation: Miljöetik för en osäker framtid

Den 27 januari kl. 14-17 försvarar Joel Ludvigsson sin licentiatavhandling i etik Miljöetik för en osäker framtid. Opponenten vid seminariet är docent i etik Anders Melin (Malmö).

Seminariet kommer att hållas i Zoom och är öppet för alla intresserade.

För att få tillgång till manuset och seminarielänken kontakta ämnesassistent Martin Langby (martin.langby@teol.uu.se). Ett blädderexemplar av avhandlingen ligger framför rum Eng 1-2040.