Enrico Gargiulo: "Administrative Barriers and Citizenship in Italian Municipalities"

  • Datum: –12.00
  • Plats: Zoom (kontakta Tommaso Braida för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Tommaso Braida
  • Seminarium

Högre seminariet i rättsfilosofi i samarbete med CIRCUS Research Network Migration as a Legal & Political Process

Enrico Gargiulo, University of Bologna: "Administrative Barriers and Citizenship in Italian Municipalities"