Isaac Taylor: "Justice by Algorithm"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom (kontakta Tommaso Braida för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Tommaso Braida
  • Seminarium

Högre seminariet i rättsfilosofi i samarbete med Högre seminariet i allmän rättslära, Stockholms universitet

Isaac Taylor, Stockholms universitet: "Justice by Algorithm: The Ethics of Automated Criminal Sentencing"