Anna Foka, ABM

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Anna Foka, ABM
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för ABM
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Telefon: 3420
  • Seminarium

More information to come

More information to come.