Lic.seminarium: "Impact of Solvent Polarity on Ion Conduction and Ion-Pairing in PEO-LiTFSI: Atomistic Molecular Dynamics Studies"

  • Datum:
  • Plats: Zoom (https://uu-se.zoom.us/j/67886126187)
  • Föreläsare: Harish Gudla
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Harish Gudla
  • Licentiatseminarium

Harish Gudla håller sitt licentiatseminarium med titeln "Impact of Solvent Polarity on Ion Conduction and Ion-Pairing in PEO-LiTFSI: Atomistic Molecular Dynamics Studies", inom ämnet Kemi med inriktning mot materialkemi.
Föreläsningen kommer att ges på engelska.

Opponent: Prof. Igor Zozoulenko, Laboratoriet för organisk electroteknik (LOE), Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet.

Huvudhandledare:  Prof. Daniel Brandell, Strukturkemi.