Disputation: Sindija Franzetti

Den 29 januari kl. 14.15 försvarar Sindija Franzetti sin doktorsavhandling i engelska med inriktning mot amerikansk litteratur. Avhandlingen heter ”Epistolarity in a Post-Letter World”. Disputationen äger rum över Zoom. Den som vill närvara vid disputationen via Zoom ombeds kontakta Erik Smitterberg, institutionens studierektor för forskarutbildning, per e-post.

Disputation: Sindija Franzetti