U-CARE Arbetsplatsträff

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård, arbetsplatsträff. Mötet äger rum via Zoom. Kontakta Miro Anter för en Zoom-länk.