Torsdagsseminarium: Genus, klass och konsten att göra entré

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Karin Carlsson, fil. dr. Historiska institutionen Stockholms universitet
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap
  • Kontaktperson: Nicole Oversen
  • Seminarium

Hur styr den byggda staden våra rörelser och hur har bostadshusens planlösningar skapat olika rumsliga flöden för olika grupper av individer?

Välkommen till torsdagsseminariet Genus, klass och konsten att göra entré: dörrar och portvaktare i förra sekelskiftets Stockholm

Registera dig till seminariet  ››

OM SEMINARIET
De flerfamiljshus som byggdes i städernas mer fashionabla delar kring sekelskiftet 1900 förseddes ofta med olika entréer. Arkitekturen, och dörrarnas utformning, visade tydligt vem som skulle ta sig in genom vilken dörr.

Genom den större huvudingången, övervakad av portvakten, gjorde lägenhetsinnehavarna entré och tog marmortrappan eller hissen till sina våningar. Via den enklare och mindre påkostade köksingången tjänstefolk, vedkarlar och latrinhämtare våningen genom att ta sig uppför den enklare kökstrappan. Dessa mindre upplysta passager inbjöd samtidigt till möten och rörelser av mer ljusskygg karaktär.

Rumsutformning speglar vidare tidsspecifika ideal, normer och klassrelationer. Men vad sker när dessa förändras och när rummens ursprungliga ändamål mist sin funktion?
 

KARIN CARLSSON
Medverkat i det nyss avslutade forskningsprojektet Bekönade rum: mångdimensionella vandringar i stadens historia, finansierat av Riksbankens jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakademin.

Karin Carlsson (2013) Den tillfälliga husmodern: Hemvårdarinnekåren i Sverige 1940–1960

Torsdagsseminarium: Genus, klass och konsten att göra entré