U-CARE Programberedning

U-CARE:s programberedning sammanträder. Mötet äger rum via Zoom, vänligen kontakta Oscar Blomberg för en länk.