Konferens om utbildningsutvärderingar

Välkommen till Uppsala universitets interna årliga konferens om utbildningsutvärderingar 17-18 mars 2021. Konferensen ges i en digital version denna gång.

Syftet med konferensen är att inspirera, sprida resultat och erfarenheter av utbildningsutvärderingar över områdes- och fakultetsgränser, för att stimulera kollegialt utbyte till gagn för arbetet med att upprätthålla och utveckla utbildningarnas kvalitet. Vid konferensen ges tillfälle att ta del av resultat och erfarenheter av 2019 och 2020 års utbildningsutvärderingar samt sessioner med anknytning till aktuella teman.

Mer information om konferensen kommer i början av februari 2021 på Medarbetarportalen.