STS-sem: Pär Wikman

  • Datum: –15.00
  • Plats: ev via Zoom
  • Föreläsare: Pär Wikman
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / Uppsala STS
  • Kontaktperson: Daniel Normark
  • Seminarium