STS-sem: Ingemar Pettersson och Daniel Normark ”Sensoriska kunskapsformer: Historiska studier om teknik, vetenskap och mänskliga sinnen”

  • Datum: –15.00
  • Plats: ev via Zoom
  • Föreläsare: Ingemar Pettersson och Daniel Normark
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / Uppsala STS
  • Kontaktperson: Daniel Normark
  • Seminarium