Högre seminarium: Anna Horn

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63077094704
  • Föreläsare: Anna Horn
  • Kontaktperson: Lasse Mårtensson
  • Seminarium

Sentrum og periferi i middelalderens tekstunivers

Temaet for dette foredraget vil være knyttet til det RJ-finansierte forskningsprogrammet Modes of Modification (MoMod), og mitt eget delprosjekt «Texts to Rule and Regulate», om tradering og bruk av juridiske og administrative tekster i middelalderen. Utgangspunktet er å utforske aspekter ved skriftkulturen som materialitet og tekstualitet, samt individer og institusjoner som produserte og brukte tekstene. Et overgripende perspektiv er å regne tekstene som del av et dynamisk system der visse elementer representerer sentrum, mens andre er i periferien. Under visse forutsetninger eller hendelser kan imidlertid elementer i periferien innta en posisjon i sentrum, mens tidligere sentrum skyves ut i periferien.

Dette ønsker jeg å illustrere gjennom en mindre studie av lovhåndskriftet GKS 1154 fol. (Codex Hardenbergianus,), et samlingshåndskrift der tekster har blitt lagt til gjennom flere hundre år. Hvilken dynamikk kan ha oppstått i lesningen av de enkelte tekstene etter hvert som de har blitt samlet? Hvordan har tilleggene endret håndskriftet som helhet, og de ulike eiernes bruk og resepsjon av håndskriftet?