Högre seminarium: Sonja Entzenberg

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61549753650
  • Föreläsare: Sonja Entzenberg
  • Kontaktperson: Lasse Mårtensson
  • Seminarium

Från individuella tillnamn till släktnamn – en del av det moderna genombrottet?

Syftet med min avhandling är att undersöka det officiella namnskicket hos ogifta kvinnor 1860-1920 i Borgholm och Böda i ett socialt perspektiv med särskilt fokus på bruket med släktnamn. Ännu 1860 var det ovanligt på Öland att bruka släktnamn, förutom i det högre sociala skiktet. Under perioden förändrades namnbruket och släktnamnsbruket blev mer allmänt hos hela befolkningen.

En förändring av något så väsentligt som ett namnsystem är förstås kopplat till samhällsutvecklingen. Den tilltagande industrialiseringen och urbaniseringen medförde att alltfler människor flyttade, och då till större samhällen och städer, eller så emigrerade man till Nordamerika. Nya möjligheter öppnades för kvinnor till att driva företag och till utbildning. Kvinnorna organiserade sig för att komma till rätta med det ojämställda och ojämlika patriarkala samhället. Samhällsförändringarna var betydande och ett rimligt antagande är att detta påverkade värderingen och bruket av släktnamn, inte minst kvinnornas bruk.

På seminariet kommer jag framför allt att fokusera frågor rörande hur och i vilka sociala grupper som bruket med släktnamn först utvecklades i Böda och Borgholm. Jag kommer också att diskutera varför förändringarna i namnsystemet sker just då.