Högre seminarium: Maria Lim Falk

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom/Engelska parken
  • Föreläsare: Maria Lim Falk, Inst. för svenska och flerspråkighet, SU
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Natalia Ganuza
  • Seminarium