Boost your information seeking skills - Online

  • Datum: –11.00
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Camilla Larsson
  • Utbildning

Denna workshop riktar sig till doktorander, post docs eller forskare som vill uppdatera sina kunskaper i informationssökning.

Innehåll:

    Hitta relevanta databaser för ditt ämne
    Effektiva sökstrategier
    Verktyg för att bedöma tidskrifters kvalitet
    Tips om hur du kan hålla dig uppdaterad i ditt ämne
    Diskussioner med andra deltagare om informationssökning

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Mer information och anmälan

Boost your information seeking skills - Online