Högre seminarium: Carin Östman & David Håkansson

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Carin Östman & David Håkansson
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Björn Melander
  • Telefon: 018-471 6881
  • Seminarium