Högre seminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Jonas Lundblad
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Lars Berglund
  • Seminarium

Presentation av artikel: "Messiaen's dialectic of eternity"

P.g.a. rådande pandemi hålls seminariet i Zoom. Länk till mötesrummet: https://uu-se.zoom.us/j/61771670429.

Text fås genom att kontakta Lars Berglund.

OBS! Seminariet uppskjutet till hösten. Nytt datum meddelas senare.