(FLYTTAT) Ekrem Çetinkaya: avhandlingskapitel

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom (kontakta Pauliina Remes för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Pauliina Remes
  • Seminarium

Högre seminariet i filosofins historia

(OBS! Framflyttat. Ny datum meddelas senare.)

Ekrem Çetinkaya, Uppsala universitet, lägger fram ett avhandlingskapitel