Vad händer under ytan? Att studera det som inte syns

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63161924331
  • Föreläsare: Lena Jonson
  • Arrangör: Masterprogram i ryska språket i internationella relationer
  • Kontaktperson: Maria Engström
  • Seminarium

Lena Jonson är associerad forskare i Utrikespolitiska institutets Ryssland och Eurasien-program och tidigare kulturråd i Moskva.

"Det postsovjetiska ryska samhället" är en delkurs i Masterprogram i ryska språket i internationella relationer. I kursen ingår fyra gästföreläsningar som är öppna för alla intresserade. Föreläsningarna ges på distans. 

Maria Engström, professor i ryska på institutionen för moderna språk, är ansvarig för kursen och kontaktperson för gästföreläsningarna.

Lena Jonson är associerad forskare i Utrikespolitiska institutets Ryssland och Eurasien-program och tidigare kulturråd i Moskva.

https://uu-se.zoom.us/j/63161924331