Elena Prats: "The Value of Values"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom (kontakta Erik Carlson för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Erik Carlson
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Elena Prats, Uppsala universitet, presenterar sin avhandling The Value of Values: Assessing the Legitimacy of Citizenship by Investment Programs in the EU