Att utreda våld i barnavårdsutredningar

  • Datum:
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelserna i Halland, Kronoberg, Blekinge och Kalmar län
  • Kontaktperson: Emma Käll
  • Utbildning

Länsstyrelserna i Halland, Kronoberg, Blekinge och Kalmar län bjuder in till en tvådagarsutbildning om att utreda våld i barnavårdsutredningar.

Utbildningen riktar sig till utredande socialsekreterare, metodstödjare, 1:e socialsekreterare, barn- och unga inom kommunal socialtjänst samt familjerättssekreterare. Deltagarna ska ha grundläggande kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Blekinges webbplats