Fornnordisterna: Heimir Pálsson

  • Datum: –18.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65788095021
  • Föreläsare: Heimir Pálsson
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Lasse Mårtensson
  • Föreläsning