Fornnordisterna: Henrik Williams

  • Datum: –18.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/62422202392
  • Föreläsare: Henrik Williams, Eiríksmál
  • Kontaktperson: Lasse Mårtensson
  • Föreläsning