Våld i nära relation – Personer med beroendeproblematik

  • Datum: –15.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västmanland och Region Västmanland
  • Kontaktperson: Pernilla Börjesson
  • Utbildning

Länsstyrelsen Västmanland tillsammans med Region Västmanland bjuder in till en utbildningsdag med syfte att öka kunskapen om hur tillvaron ser ut för någon som lever med både våld i nära relation och ett beroende.

Kursdeltagarna får ökad kunskap om målgruppen och bättre möjligheter att upptäcka om en person med beroende även är utsatt för våld i nära relation. Under dagen får kursdeltagarna även ökad förståelse om betydelsen av ett gott bemötande gentemot gruppen.

Utbildningen har en vetenskaplig grund, och innehåller både film och interaktiva övningar, vilket ger teoretisk såväl som praktisk kompetens inom området. I utbildningen deltar Oasen HVB från Linköpings Stadsmission, där man arbetar med våld mot personer med beroendeproblematik. De kommer att ge en djupare kunskap om målgruppen samt vilken behandling som kan vara lämplig.

Målgrupp: Yrkesverksamma inom socialtjänst och/eller hälso- och sjukvård som möter personer i missbruk och/eller våld, i Västmanlands län.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats