Högre sem: Charlotte Hedenstierna-Jonson ""Active men and Emblematizing women: a reflection on agency, narrative and interpretations in archaeological practice"

  • Datum: –15.00
  • Plats: via Zoom
  • Föreläsare: Charlotte Hedenstierna-Jonson (Institutionen för arkeologi och antik historia, UU)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Anders Ögren
  • Seminarium