Stephen Yablo, MIT

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom (kontakta Matti Eklund för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Matti Eklund
  • Seminarium

Högre seminariet i teoretisk filosofi

(Preliminär tid)

Mer information meddelas senare