Resisting renovictions: tenants organizing against housing companies' renewal practices in Sweden

  • Datum: –15.00
  • Föreläsare: Dominika Polanska och Åse Richard, IBF
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Kontaktperson: Miguel A. Martínez
  • Seminarium

Zoom-seminarium. Vänligen kontakta seminarieansvarig för inbjudan och länk.