EIT Health opportunities for startups/SMEs

  • Datum: –12.15
  • Plats: Online
  • Föreläsare: Christos Vaitsis, EIT Health Scandinavia och Susanne Bredenberg, UU Innovation
  • Arrangör: EIT Health Scandinavia och Uppsala University Innovation
  • Kontaktperson: Susanne Bredenberg
  • Seminarium

Välkommen till ett informationsmöte om möjligheterna som erbjuds startups och små och medelstora företag inom ramen för EIT Health Accelerator.

EIT Health Accelerator erbjuder ett antal olika program och aktiviteter som ger startups och små och medelstora företag inom bioteknik, medicinsk teknik och digital hälsa tillgång till kunskap, marknader, partners samt finansiering.

Här berättar vi om vilka möjligheter som finns under 2021 och hur du kan ta del av dem. Du får också ta del av erfarenheter från Uppsalaföretaget Emplicure som deltagit i flera program inom ramen för EIT Health Accelerator.

Agenda:
11.30-11.55: Presentation av program och aktiviteter inom EIT Health Accelerator
11.55-12.00: Erfarenheter från att delta i Accelerator-program
12.00-12.15: Kontakt och frågestund

Det kostar inget att delta. Registrera dig via denna länk

Anslut till mötet via denna länk (Microsoft Teams)

Informationsmötet arrangeras av EIT Health Scandinavia och UU Innovation i samarbete med Uppsala Innovation Center och Uppsala University Invest.

EIT Health opportunities for startups/SMEs